Izdruka: 17.06.2024. 7:01 no http://SITE_URL_ADDR  

Labko - smilšu, eļļas, tauku atdalītāji (lietusūdeņu attīrīšana)
Smilšu atdalītāji
Eļļas atdalītāji
Tauku atdalītāji
Paraugu ņemšanas aka
Signalizācijas

"Labko" rokasgrāmata.

Somijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Labko". Norādījumi par pielietošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Rīga, "Hidro Standarts", 2002Somijas firmas “Wavin - Labko” iekārtas Latvijas tirgū SIA “Hidro Standarts” jau pārstāv vairāk kā 12 gadus. Iekārtu klāstā ietilpst smilšu, eļļas, tauku uztvērēji, kā arī paraugu ņemšanas akas, septiķi, ugunsdzēsības rezervuāri un krājrezervuāri.

Atšķirībā no citu firmu iekārtām, šīm iekārtām ir EN ISO 9001: 2000 un EN ISO 14001: 2004 sertifikāti, kas apliecina, ka tiek izpildītas gan Eiropas Savienības direktīvu prasības, gan Latvijas MK noteikumu prasības.

 

Attīrīšanas iekārtu pielietošanas objekti:

 

» Attīrīšanas iekārtas galvenokārt ir paredzētas smilšu, naftas produktu un tauku   saturošu notekūdeņu attīrīšanai.

 

» Iekārtas var attīrīt naftas produktu saturošo notekūdeņus, kas izplūst no garāžām, autostāvvietām, auto remonta darbnīcām, individuāliem auto mazgāšanas boksiem, auto mazgātuvēm, degvielas uzpildes stacijām, automašīnu tehniskās apkopes stacijām, autotransporta uzņēmumiem, autoremonta uzņēmumiem, naftas produktu noliktavām (naftas termināliem), dīzeļelektro un kompresoru stacijām, mazuta katlu mājām.

 

» Naftas produktu saturošo notekūdeņus iedala ražošanas un virszemes notekūdeņos. Pie ražošanas notekūdeņiem pieder transporta mazgāšanas notekūdeņi, piesārņoto virsmu un naftas produktu noteču skalošanas ūdeņi, auto dzinēja detaļu, šasiju un virsbūvju skalošanas notekūdeņi autoremonta darbnīcās un uzņēmumos. Virszemes notekūdeņi ir lietus ūdeņi, kā arī mauriņu, ceļu segumu un citu atklātu grunts virsmu sniega kušanas ūdeņi.

 

» Iekārtas var attīrīt taukus saturošo ūdeņus, kas rodas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos (ēdnīcās, restorānos, kafejnīcās, pārtikas veikalos un citās virtuvēs).

 

Attīrīšanas metodes

 

Darbības pamatā ir notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas metodes. Dažās iekārtās ir pielietotas arī fizikāli ķīmiskās metodes.

Mehāniskās metodes izmanto, lai ūdens atdalītu dispersos piemaisījumus. Mehāniskās metodes balstās uz vielu sadalīšanos pa tilpumu gravitācijas spēku iedarbībā, šķidrumam esot miera stāvoklī vai šķidrumam lēni pārvietojoties. Piemaisījumi ar lielāku blīvumu nekā ūdenim nosēžas, bet tauki, naftas produkti un citas vielas ar mazāku blīvumu nekā ūdenim uzpeld.

Iekārtu attīrīšanas mehāniskajās iekārtās tiek pielietoti tādi mehāniskās attīrīšanas veidi kā nostādināšana, plānslāņa nostādināšana un plānslāņa nostādināšana ar koalescējošu efektu. Koalescējošais efekts izpaužas, saplūstot naftas produktu daļiņām, kas pielipušas hidrofobai (ar ūdeni slikti samitrināmai) virsmai. Līdz kritiskam lielumam palielinājušās daļiņas notekūdeņu plūsma atrauj no virsmas, un tās uzpeld virs ūdens, izveidojot uzpeldējušo naftas produktu slāni.

Notekūdeņu attīrīšanai kā fizikāli ķīmiskā metode tiek izmantota adsorbcijas metode. Adsorbcijas procesā naftas produktus, kas ir plānā emulģētā vai izšķīdinātā stāvoklī, adsorbē sorbenta (piem., aktīvās ogles) virsma. “Labko” attīrīšanas kompleksos tiek pielietota adsorbcija dinamiskos apstākļos, t.i., apstākļos, kad šķidrums apskalo filtrā ievietotu nekustīgu sorbenta slāni.