Izdruka: 18.07.2024. 2:36 no http://SITE_URL_ADDR  

Tauku atdalītāji
Iekārtas no polietilēna (PE)
Iekārtas no armēta stiklplasta (vienkameru)
Iekārtas no armēta stiklplasta (divkameru)
Iekārtas, kas paredzētas uzstādīšanai telpās (uz grīdas)

“Labko” iekārtas var attīrīt taukus saturošus ūdeņus, kas rodas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos (ēdnīcās, restorānos, kafejnīcās, viesnīcu, pārtikas veikalu un citās virtuvēs).

 

Tauku atdalītāju izvēle

 

Lai izvelētos tauku atdalītāju, aprēķina plūsmu nosaka pēc šādas formulas:

 

Qapr. = Qiepl. K1 K2 K3, l/s,

 

kur Qiepl – iekārtā ienākošā plūsma, l/s;

K1 – koeficients, kas nosaka temperatūras T ietekmi uz tauku atdalīšanas procesu (pie T < 60 ° K1 = 1, pie T > 60 ° K1 = 1,3);

K2 – tauku blīvuma ietekmes koeficients;

K3 – koeficients, kas ir atkarīgs no mazgāšanas līdzekļu klātbūtnes notekūdeņos; (K3 = 1, ja objektā netiek pielietoti mazgāšanas līdzekļi; K3 = 1,3, ja objektā tiek pielietoti mazgāšanas līdzekļi; K3 = 1,5, ja uzņēmumiem ir uzstādītas stingras higiēniskās prasības).

 

Tauku blīvums, kg/m3

850

875

900

935

950

Koeficients K2, kas nosaka tauku blīvuma ietekmi uz tauku atdalīšanas procesu

0.42

0.5

0.625

1.0

1.5

 

Tauku atdalītājiem, kurus ir paredzēts izmantot pārtikas rūpniecības taukaino notekūdeņu attīrīšanai, aprēķina nostādināšanas laiks ir jāņem 120 minūtes.

Notekūdeņiem ar nelielu tauku daudzumu var ņemt minimālo aprēķina nostādināšanas laiku – 9 minūtes.