Izdruka: 30.11.2023. 4:17 no http://SITE_URL_ADDR  

Signalizācijas

 

Eļļas un tauku atdalītājiem komplektos jau tiek pievienots signalizācijas bloks ar devējiem. Ir iespēja atsevišķi iegādāties signalizācijas blokus ar vienu vai diviem devējiem.

 

Signalizācijas eļļas atdalītājiem

 

Signalizators (vadības bloks ar diviem devējiem) Oil SET 2000 ir paredzēts, lai izmērītu no notekūdeņiem atdalīto eļļas slāņu biezumu un brīdinātu par paaugstinātu notekūdeņu līmeni eļļas atdalītājā izplūdes caurules aizsprostošanās gadījumā.

 

Sīkāks darbības princips

 

Maksimāli pieļaujamā naftas produktu līmeņa kontrolei naftas produktu atdalītājos ir līmeņa signalizators Oil SET 2000, Oil SET 1000 ar adapteru SET/DM3. Atdalītājos adapters SET/DM3 kontrolē naftas produktu slāņa biezumu uz ūdens virsmas, izmantojot principu, ka ūdenim un naftas produktiem ir dažādas elektrovadītspējas. Uz signalizatora indikācijas paneļa atrodas trīs indikatori: “Tīkls”; “Defekts adaptera ķēdē”; “Eļļas tilpne ir pilna, iztukšojiet!”. Kad adapters atrodas ūdenī, indikators “Eļļas tilpne ir pilna, iztukšojiet!” nedeg. Šis indikators iedegas, kad adapters atrodas naftas produktu vai gaisa slānī. Gadījumā, ja signālkabelis ir pārrauts vai tajā ir īssavienojums, iedegas indikators “Defekts adaptera ķēdē”. Signālkabeļa maksimālais garums – 150 m. Indikācijas paneli oil SET 2000 ir aizliegts uzstādīt sprādzienbīstamās telpās. Barošanas spriegums – 230 V, 50 Hz. Patērējamā jauda – 2 W. Indikācijas paneli uzstāda telpā, kur atrodas iekārtas ekspluatējošais personāls.

Otrs adapters SET/0E2 ir uzstādīts naftas atdalītāja gaisa telpā, un tas kontrolē iespējamo ūdens līmeņa pacelšanos virs izplūdes caurules. Uz signalizatora paneļa atrodas divi indikatori: “Pārplūde” un “Traucējumi adaptera ķēdē”. Kad ūdens līmenis naftas atdalītājiem paceļas un sasniedz adapteru, iedegas indikators “Pārplūde”.

 


Signalizācija tauku atdalītājam

 

Maksimāli pieļaujamo tauku slāņa biezumu tauku atdalītājos kontrolē ar signalizatoru SET/REK 112 un diviem SET/0E2 adapteriem. Viens adapters ir uzstādīts ūdenī un kontrolē tauku slāņa biezumu, bet otrs adapters, kurš uzstādīts tauku atdalītāja gaisa telpā, kontrolē iespējamo ūdens pacelšanos virs izplūdes caurules līmeņa.

Uz paneļa ir 3 gaismas indikatori: “Aizsprostošanās”; “Bojājums (adaptera ķēdē)”; “Tauku kamera ir pilna”; kā arī divi regulēšanas trimmeri. Sasniedzot 150 mm biezu tauku slāni, iedegas indikators “Tauku kamera ir pilna”. Pretspiediena un ūdens līmeņa pacelšanās gadījumā iedegas indikators “Aizsprostošanās”. Maksimālais signālkabeļa garums starp adapteriem un paneli – 300 m. Barošanas spriegums – 230 V ± 10%, patērējamā jauda – 3 W.